Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:22
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 952,00 1 391,00
46,1%
970,00
-30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 676,00
3 280,0%
39,00
-94,2%
Zysk (strata) brutto -5,00 575,00
---
44,00
-92,3%
Zysk (strata) netto -27,00 638,00
---
44,00
-93,1%
Amortyzacja 184,00 171,00
-7,1%
137,00
-19,9%
Aktywa 99 857,00 99 052,00
-0,8%
103 733,00
4,7%
Kapitał własny 91 095,00 94 849,00
4,1%
100 178,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,58
4,2%
1,50
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
---
0,00
-90,9%