Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 17:37
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 143,00 1 143,00
0,0%
1 192,00
4,3%
1 140,00
-4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 185,00 185,00
0,0%
-147,00
---
148,00
---
Zysk (strata) brutto -40,00 -40,00
---
773,00
---
127,00
-83,6%
Zysk (strata) netto 23,00 23,00
0,0%
746,00
3 143,5%
-41,00
---
Amortyzacja 281,00 281,00
0,0%
202,00
-28,1%
203,00
0,5%
Aktywa 103 240,00 103 240,00
0,0%
104 685,00
1,4%
104 411,00
-0,3%
Kapitał własny 100 197,00 100 197,00
0,0%
100 942,00
0,7%
100 902,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 1,46
0,0%
1,50
3,0%
1,50
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,01
---
-0,00
---