Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 12:24
kontakt
INTELGSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
4,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 -49,00
---
9,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) brutto -99,00 -91,00
---
38,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 -91,00
---
38,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 247,00 105,00
-57,5%
120,00
14,3%
102,00
-15,0%
Kapitał własny 172,00 81,00
-52,9%
120,00
48,1%
100,00
-16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-52,6%
0,05
45,9%
0,04
-16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,02
---
-0,01
---