Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:06
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 528,00 27 184,00
-4,7%
30 594,00
12,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 822,00 -13,00
---
739,00
---
Zysk (strata) brutto 157,00 -504,00
---
830,00
---
Zysk (strata) netto 104,00 -333,00
---
652,00
---
Amortyzacja 1 817,00 1 948,00
7,2%
2 066,00
6,1%
Aktywa 80 496,00 83 985,00
4,3%
87 625,00
4,3%
Kapitał własny 29 707,00 29 374,00
-1,1%
30 026,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,79 7,71
-1,1%
7,88
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,09
---
0,17
---