Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:23
kontakt
PARCELTEC
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 247,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 262,00
Zysk (strata) brutto 252,00
Zysk (strata) netto 252,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 5 520,00
Kapitał własny 2 719,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02