Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 02:51
kontakt
PARCELTEC
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 17 759,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 341,00
---
Zysk (strata) brutto -59,00 338,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 338,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 429,00 3 867,00
12,8%
Kapitał własny 982,00 3 320,00
238,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,31
237,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---