Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 01:28
kontakt
PARCELTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 792,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -87,00
Zysk (strata) brutto -93,00
Zysk (strata) netto -93,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 311,00
Kapitał własny 889,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01