Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:24
kontakt
AGROMEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 156,00 10 462,00
-13,9%
10 438,00
-0,2%
10 271,00
-1,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 376,00 893,00
-35,1%
229,00
-74,4%
660,00
188,2%
Zysk (strata) brutto 1 398,00 882,00
-36,9%
220,00
-75,1%
627,00
185,0%
Zysk (strata) netto 1 234,00 715,00
-42,1%
178,00
-75,1%
508,00
185,4%
Amortyzacja 80,00 145,00
81,2%
82,00
-43,4%
62,00
-24,4%
Aktywa 21 522,00 22 317,00
3,7%
25 449,00
14,0%
32 330,00
27,0%
Kapitał własny 13 679,00 14 394,00
5,2%
14 781,00
2,7%
15 080,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 4,42
5,2%
4,53
2,7%
4,63
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,22
-42,1%
0,06
-74,9%
0,16
183,6%