Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 18:30
kontakt
PLANETB2B
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 235,00 389,00
65,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 -161,00
---
Zysk (strata) brutto 48,00 -161,00
---
Zysk (strata) netto 48,00 -161,00
---
Amortyzacja 88,00 68,00
-22,7%
Aktywa 821,00 574,00
-30,1%
Kapitał własny 624,00 329,00
-47,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-50,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---