Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 10:25
kontakt
PLANETB2B
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 487,00 235,00
-51,7%
169,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 413,00 53,00
-87,2%
-94,00
---
Zysk (strata) brutto 418,00 48,00
-88,5%
-93,00
---
Zysk (strata) netto 418,00 48,00
-88,5%
-93,00
---
Amortyzacja 0,00 88,00
---
117,00
33,0%
Aktywa 711,00 821,00
15,5%
570,00
-30,6%
Kapitał własny 519,00 624,00
20,2%
432,00
-30,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
-50,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---