Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:54
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 363,00 256,00
-29,5%
616,00
140,6%
107,00
-82,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 351,00 179,00
-49,0%
-123,00
---
16,00
---
Zysk (strata) brutto 356,00 180,00
-49,4%
-123,00
---
9,00
---
Zysk (strata) netto 356,00 180,00
-49,4%
-123,00
---
9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
119,00
---
44,00
-63,0%
Aktywa 711,00 937,00
31,8%
737,00
-21,3%
783,00
6,2%
Kapitał własny 519,00 699,00
34,7%
576,00
-17,6%
585,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---
0,00
---