Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 18:45
kontakt
PLANETB2B
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 120,00
0,0%
470,00
291,7%
95,00
-79,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 10,00
0,0%
813,00
8 030,0%
5,00
-99,4%
Zysk (strata) brutto 6,00 6,00
0,0%
808,00
13 366,7%
5,00
-99,4%
Zysk (strata) netto 6,00 6,00
0,0%
808,00
13 366,7%
5,00
-99,4%
Amortyzacja 31,00 31,00
0,0%
31,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 572,00 572,00
0,0%
932,00
62,9%
898,00
-3,6%
Kapitał własny 438,00 438,00
0,0%
775,00
76,9%
764,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
100,0%
0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---