Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:30
kontakt
CPGROUP
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 65 394,00 127 447,00
94,9%
127 447,00
0,0%
127 447,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 302 313,00 74 214,00
-75,5%
74 214,00
0,0%
74 214,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 291 161,00 84 491,00
-71,0%
84 491,00
0,0%
84 491,00
0,0%
Zysk (strata) netto 245 578,00 65 599,00
-73,3%
65 599,00
0,0%
65 599,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 540 689,00 2 609 835,00
2,7%
2 609 835,00
0,0%
2 609 835,00
0,0%
Kapitał własny 1 230 136,00 1 188 484,00
-3,4%
1 188 484,00
0,0%
1 188 484,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,36 10,97
-3,4%
10,97
0,0%
10,97
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,27 0,61
-73,3%
0,61
0,0%
0,61
0,0%