Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 02:34
kontakt
CPGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 347,00 83,00
-76,1%
80,00
-3,6%
80,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 137,00 -2 725,00
---
-2 884,00
---
-2 884,00
---
Zysk (strata) brutto -14 705,00 236 704,00
---
75 070,00
-68,3%
75 070,00
0,0%
Zysk (strata) netto -26 127,00 244 718,00
---
70 427,00
-71,2%
70 427,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 211 770,00 1 372 944,00
13,3%
1 346 679,00
-1,9%
1 346 679,00
0,0%
Kapitał własny 991 530,00 1 236 248,00
24,7%
1 199 424,00
-3,0%
1 199 424,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,15 11,41
24,7%
11,07
-3,0%
11,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 2,26
---
0,65
-71,2%
0,65
0,0%