Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 21:10
kontakt
CPGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 060,00 28 720,00
-55,2%
28 334,00
-1,3%
57 334,00
102,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 115 632,00 21 582,00
-81,3%
-422,00
---
63 076,00
---
Zysk (strata) brutto 100 752,00 -26 281,00
---
14 329,00
---
70 688,00
393,3%
Zysk (strata) netto 80 546,00 -30 016,00
---
6 310,00
---
56 645,00
797,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 444 380,00 1 837 455,00
-24,8%
2 127 450,00
15,8%
2 639 016,00
24,0%
Kapitał własny 1 058 436,00 983 318,00
-7,1%
995 722,00
1,3%
1 240 197,00
24,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,77 9,08
-7,1%
9,19
1,3%
11,45
24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 -0,28
---
0,06
---
0,52
801,7%