Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 23:44
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 29,00
61,1%
20,00
-31,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -728,00 -705,00
---
-810,00
---
Zysk (strata) brutto 22 639,00 196 316,00
767,2%
40 223,00
-79,5%
Zysk (strata) netto 23 232,00 210 840,00
807,5%
38 408,00
-81,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 180 539,00 1 372 944,00
16,3%
1 414 492,00
3,0%
Kapitał własny 1 025 408,00 1 236 248,00
20,6%
1 274 655,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,46 11,41
20,6%
11,77
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 1,95
809,3%
0,36
-81,8%