Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 12:36
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -629,00
Zysk (strata) brutto -44 936,00
Zysk (strata) netto -44 269,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 306 980,00
Kapitał własny 1 157 837,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,69
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41