Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 20:59
kontakt
ADATEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15 491,00 24 174,00
56,1%
69 338,00
186,8%
15 296,00
-77,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 616,00 -1 112,00
---
4 525,00
---
5 746,00
27,0%
Zysk (strata) brutto -1 705,00 -1 269,00
---
2 615,00
---
5 741,00
119,5%
Zysk (strata) netto -1 705,00 -1 269,00
---
1 694,00
---
5 739,00
238,8%
Amortyzacja 1 391,00 1 373,00
-1,3%
1 385,00
0,9%
1 373,00
-0,9%
Aktywa 342 726,00 356 495,00
4,0%
338 953,00
-4,9%
300 155,00
-11,4%
Kapitał własny 216 283,00 214 982,00
-0,6%
218 867,00
1,8%
197 680,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,67
-0,6%
0,68
1,8%
0,62
-9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,02
260,0%