Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:56
kontakt
PYLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 932,00 2 202,00
14,0%
2 393,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 199,00 51,00
-74,4%
271,00
431,4%
Zysk (strata) brutto 155,00 4,00
-97,4%
231,00
5 675,0%
Zysk (strata) netto 168,00 -24,00
---
185,00
---
Amortyzacja 466,00 465,00
-0,2%
452,00
-2,8%
Aktywa 16 387,00 16 808,00
2,6%
16 130,00
-4,0%
Kapitał własny 9 110,00 9 216,00
1,2%
9 270,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
1,1%
0,19
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---