Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 01:01
kontakt
APSENERGY
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 668,00 45 904,00
45,0%
44 842,00
-2,3%
20 042,00
-55,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 779,00 7 133,00
---
1 848,00
-74,1%
-4 776,00
---
Zysk (strata) brutto 108,00 6 411,00
5 836,1%
-333,00
---
-5 607,00
---
Zysk (strata) netto -128,00 4 977,00
---
-815,00
---
-5 642,00
---
Amortyzacja 997,00 1 043,00
4,6%
1 025,00
-1,7%
1 018,00
-0,7%
Aktywa 123 527,00 131 069,00
6,1%
109 245,00
-16,7%
107 096,00
-2,0%
Kapitał własny 56 445,00 62 207,00
10,2%
56 117,00
-9,8%
49 680,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,00 2,21
10,2%
1,99
-9,8%
1,76
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,18
---
-0,03
---
-0,20
---