Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 08:22
kontakt
APSENERGY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 565,00 15 565,00
-36,6%
18 001,00
15,7%
27 091,00
50,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 648,00 -3 167,00
---
770,00
---
-6 989,00
---
Zysk (strata) brutto -2 683,00 1 285,00
---
1 886,00
46,8%
-2 186,00
---
Zysk (strata) netto -2 489,00 1 106,00
---
1 887,00
70,6%
-2 071,00
---
Amortyzacja 1 039,00 1 124,00
8,2%
1 260,00
12,1%
1 355,00
7,5%
Aktywa 67 390,00 70 874,00
5,2%
69 836,00
-1,5%
73 369,00
5,1%
Kapitał własny 32 792,00 38 339,00
16,9%
38 119,00
-0,6%
40 609,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,36
16,9%
1,35
-0,6%
1,44
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,04
---
0,07
71,8%
-0,07
---