Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:34
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 945,00 13 096,00
19,7%
31 778,00
142,7%
12 814,00
-59,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 380,00 -782,00
---
6 227,00
---
-3 664,00
---
Zysk (strata) brutto 2 676,00 -708,00
---
5 852,00
---
-1 658,00
---
Zysk (strata) netto 2 619,00 -847,00
---
6 253,00
---
-1 627,00
---
Amortyzacja 621,00 545,00
-12,2%
537,00
-1,5%
602,00
12,1%
Aktywa 69 836,00 74 233,00
6,3%
78 889,00
6,3%
77 754,00
-1,4%
Kapitał własny 38 119,00 37 271,00
-2,2%
43 526,00
16,8%
41 899,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 1,32
-2,2%
1,54
16,8%
1,49
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,03
---
0,22
---
-0,06
---