Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 19:06
kontakt
APSENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 939,00 19 269,00
61,4%
19 411,00
0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 072,00 -1 042,00
---
566,00
---
Zysk (strata) brutto 3 650,00 -1 797,00
---
-27,00
---
Zysk (strata) netto 3 658,00 -1 683,00
---
101,00
---
Amortyzacja 783,00 811,00
3,6%
735,00
-9,4%
Aktywa 78 739,00 75 595,00
-4,0%
83 727,00
10,8%
Kapitał własny 42 355,00 40 672,00
-4,0%
40 773,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 1,44
-4,0%
1,45
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,06
---
0,00
---