Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:56
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -13,00 -33,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 -18,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) netto -64,00 -18,00
---
-41,00
---
Amortyzacja 6,00 6,00
0,0%
6,00
0,0%
Aktywa 146,00 58,00
-60,3%
146,00
151,7%
Kapitał własny -3 314,00 -3 360,00
---
-3 373,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,90 -2,94
---
-2,96
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,02
---
-0,04
---