Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.06, godz. 22:46
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 826,00 33,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto -1 749,00 35,00
---
96,00
174,3%
Zysk (strata) netto -1 749,00 35,00
---
96,00
174,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 58,00 101,00
74,1%
106,00
5,0%
Kapitał własny -5 297,00 -5 263,00
---
-5 167,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -4,64 -4,61
---
-4,53
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,53 0,03
---
0,08
171,0%