Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:57
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 208,00 3 417,00
-18,8%
5 842,00
71,0%
4 515,00
-22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 422,00 764,00
81,0%
124,00
-83,8%
635,00
412,1%
Zysk (strata) brutto 346,00 697,00
101,4%
105,00
-84,9%
477,00
354,3%
Zysk (strata) netto 281,00 557,00
98,2%
103,00
-81,5%
381,00
269,9%
Amortyzacja 38,00 10,00
-73,7%
20,00
100,0%
32,00
60,0%
Aktywa 15 653,00 20 279,00
29,6%
20 154,00
-0,6%
20 290,00
0,7%
Kapitał własny 9 531,00 13 088,00
37,3%
12 711,00
-2,9%
14 836,00
16,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 2,16
37,3%
2,10
-2,9%
2,45
16,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,09
100,0%
0,02
-81,5%
0,06
270,6%