Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 01:50
kontakt
LEXBONO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 342,00 334,00
-2,3%
586,00
75,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 122,00
---
115,00
-5,7%
Zysk (strata) brutto -143,00 16,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -143,00 16,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 19 559,00 18 685,00
-4,5%
19 163,00
2,6%
Kapitał własny 1 543,00 1 252,00
-18,9%
1 170,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,06
-18,8%
0,06
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---