Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 12:47
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 812,00 461,00
-43,2%
629,00
36,4%
598,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 340,00 -254,00
---
-243,00
---
95,00
---
Zysk (strata) brutto 231,00 -411,00
---
-346,00
---
-72,00
---
Zysk (strata) netto 190,00 -447,00
---
-268,00
---
-72,00
---
Amortyzacja 14,00 8,00
-42,9%
8,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 26 772,00 23 757,00
-11,3%
20 659,00
-13,0%
19 839,00
-4,0%
Kapitał własny 1 444,00 980,00
-32,1%
1 434,00
46,3%
1 685,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,09
-32,8%
0,13
47,7%
0,09
-31,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
-0,02
---
-0,00
---