Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 14:49
kontakt
LGTRADE
Półroczne skonsolidowane
 2022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 979,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 508,00
Zysk (strata) brutto 425,00
Zysk (strata) netto 336,00
Amortyzacja 273,00
Aktywa 7 063,00
Kapitał własny 3 525,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07