Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:22
kontakt
LGTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 355,00 1 598,00
17,9%
1 552,00
-2,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 116,00 98,00
-15,5%
185,00
88,8%
Zysk (strata) brutto 98,00 42,00
-57,1%
125,00
197,6%
Zysk (strata) netto 57,00 18,00
-68,4%
80,00
344,4%
Amortyzacja 126,00 127,00
0,8%
137,00
7,9%
Aktywa 6 661,00 6 269,00
-5,9%
6 190,00
-1,3%
Kapitał własny 2 892,00 2 759,00
-4,6%
2 879,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,55
-4,5%
0,58
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-63,6%
0,02
300,0%