Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:37
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -21,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) brutto -10,00 -21,00
---
-15,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -21,00
---
-15,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 41,00 63,00
53,7%
48,00
-23,8%
Kapitał własny -225,00 -357,00
---
-256,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,28
---
-0,20
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---