Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 15:37
kontakt
CANNABIS
Kwartalne skonsolidowane
 2023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 -433,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 -431,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 -373,00
---
Amortyzacja 0,00 11,00
---
Aktywa 1 836,00 5 339,00
190,8%
Kapitał własny 1 400,00 5 064,00
261,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,16
263,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---