Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:23
kontakt
CANNABIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 45,00
-62,5%
113,00
151,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -284,00 -227,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) brutto -284,00 -227,00
---
-106,00
---
Zysk (strata) netto -284,00 -227,00
---
-106,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 775,00 659,00
-15,0%
883,00
34,0%
Kapitał własny 637,00 481,00
-24,5%
326,00
-32,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-25,0%
0,01
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---