Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 07:51
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 605,00 4 710,00
-16,0%
6 390,00
35,7%
6 885,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 256,00 1 171,00
-6,8%
2 736,00
133,6%
2 716,00
-0,7%
Zysk (strata) brutto 1 281,00 1 335,00
4,2%
2 778,00
108,1%
2 904,00
4,5%
Zysk (strata) netto 1 116,00 1 075,00
-3,7%
2 235,00
107,9%
2 340,00
4,7%
Amortyzacja 106,00 103,00
-2,8%
97,00
-5,8%
86,00
-11,3%
Aktywa 11 787,00 11 705,00
-0,7%
13 968,00
19,3%
16 181,00
15,8%
Kapitał własny 8 685,00 9 760,00
12,4%
11 995,00
22,9%
14 335,00
19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,53 9,59
12,4%
11,78
22,9%
14,08
19,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 1,06
-3,6%
2,20
107,9%
2,30
4,7%