Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:22
kontakt
FABRYKAKD
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 549,00 1 158,00
-54,6%
1 277,00
10,3%
1 273,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 759,00 666,00
---
422,00
-36,6%
-672,00
---
Zysk (strata) brutto -21 855,00 -979,00
---
-1 050,00
---
-2 117,00
---
Zysk (strata) netto -21 855,00 -979,00
---
-1 050,00
---
-2 117,00
---
Amortyzacja 320,00 341,00
6,6%
198,00
-41,9%
0,00
---
Aktywa 16 331,00 21 020,00
28,7%
19 006,00
-9,6%
19 561,00
2,9%
Kapitał własny -18 486,00 -22 918,00
---
-24 187,00
---
-27 667,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,70 -0,87
---
-0,92
---
-1,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,83 -0,04
---
-0,04
---
-0,08
---