Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 13:45
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 722,00 551,00
-23,7%
544,00
-1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 675,00 -429,00
---
-568,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -1 156,00
---
-1 302,00
---
Zysk (strata) netto -44,00 -1 156,00
---
-1 302,00
---
Amortyzacja 91,00 0,00
---
82,00
---
Aktywa 20 999,00 19 561,00
-6,8%
19 110,00
-2,3%
Kapitał własny -25 642,00 -27 667,00
---
-30 346,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,98 -1,05
---
-0,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,04
---
-0,04
---