Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 11:58
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 536,00 3,00
-99,4%
93,00
3 000,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -496,00 -876,00
---
-819,00
---
Zysk (strata) brutto -978,00 -1 823,00
---
-1 758,00
---
Zysk (strata) netto -978,00 -1 823,00
---
-1 758,00
---
Amortyzacja 79,00 79,00
0,0%
79,00
0,0%
Aktywa 20 493,00 18 220,00
-11,1%
17 896,00
-1,8%
Kapitał własny -33 309,00 -35 132,00
---
-36 910,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,92 -0,97
---
-1,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,05
---
-0,05
---