Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 16:43
kontakt
AIGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -28,00 3 600,00
---
11 864,00
229,6%
8 403,00
-29,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 354,00 -5 693,00
---
3 924,00
---
-13 748,00
---
Zysk (strata) brutto -3 439,00 -7 842,00
---
7 042,00
---
-14 532,00
---
Zysk (strata) netto -3 012,00 -9 231,00
---
5 277,00
---
-12 489,00
---
Amortyzacja 37,00 1 096,00
2 862,2%
4 239,00
286,8%
7 289,00
72,0%
Aktywa 23,00 51 408,00
223 413,0%
51 685,00
0,5%
39 739,00
-23,1%
Kapitał własny -159,00 -19 260,00
---
19 465,00
---
4 968,00
-74,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,56
---
0,32
---
0,08
-74,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,70 -0,27
---
0,09
---
-0,21
---