Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:54
kontakt
AIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 841,00 557,00
-33,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 747,00 -114,00
---
Zysk (strata) brutto 2 223,00 -612,00
---
Zysk (strata) netto 1 605,00 -549,00
---
Amortyzacja 274,00 213,00
-22,3%
Aktywa 13 675,00 14 069,00
2,9%
Kapitał własny -17 654,00 -10 969,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,29 -0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---