Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 06:38
kontakt
BRASTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 149,00 160,00
7,4%
830,00
418,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 102,00 -442,00
---
-413,00
---
Zysk (strata) brutto -1 316,00 -777,00
---
-845,00
---
Zysk (strata) netto -1 316,00 -777,00
---
-845,00
---
Amortyzacja 636,00 216,00
-66,0%
569,00
163,4%
Aktywa 23 365,00 23 550,00
0,8%
23 475,00
-0,3%
Kapitał własny 2 166,00 1 437,00
-33,7%
592,00
-58,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-33,7%
0,02
-63,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,03
---
-0,03
---