Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 20:02
kontakt
TERMOEXP
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 807,00 2 588,00
-7,8%
1 813,00
-29,9%
857,00
-52,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 500,00
---
-715,00
---
-311,00
---
Zysk (strata) brutto -108,00 450,00
---
-660,00
---
-428,00
---
Zysk (strata) netto 18,00 354,00
1 866,7%
-527,00
---
-325,00
---
Amortyzacja 154,00 174,00
13,0%
162,00
-6,9%
149,00
-8,0%
Aktywa 5 822,00 5 689,00
-2,3%
5 163,00
-9,2%
3 926,00
-24,0%
Kapitał własny 1 794,00 1 724,00
-3,9%
1 886,00
9,4%
1 210,00
-35,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,73 1,66
-3,9%
1,82
9,4%
1,17
-35,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,34
1 905,9%
-0,51
---
-0,31
---