Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 02:12
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 779 475,00 1 807 242,00
1,6%
1 860 520,00
2,9%
Przychody z tytułu prowizji 384 199,00 429 878,00
11,9%
403 966,00
-6,0%
Wynik na działalności bankowej 784 471,00 868 107,00
10,7%
942 401,00
8,6%
Zysk (strata) brutto 481 386,00 664 652,00
38,1%
717 874,00
8,0%
Zysk (strata) netto 346 342,00 502 298,00
45,0%
560 669,00
11,6%
Amortyzacja 61 066,00 63 917,00
4,7%
57 659,00
-9,8%
Aktywa 84 083 095,00 83 284 097,00
-1,0%
86 064 188,00
3,3%
Kapitał własny 6 880 995,00 7 654 096,00
11,2%
8 542 093,00
11,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,71 58,63
11,2%
65,43
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,65 3,85
45,0%
4,30
11,6%