Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:43
kontakt
XBSPROLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 953,00 12 062,00
51,7%
8 581,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 089,00 2 937,00
169,7%
999,00
-66,0%
Zysk (strata) brutto 1 063,00 2 997,00
181,9%
962,00
-67,9%
Zysk (strata) netto 843,00 2 452,00
190,9%
707,00
-71,2%
Amortyzacja 187,00 191,00
2,1%
198,00
3,7%
Aktywa 18 164,00 20 286,00
11,7%
20 445,00
0,8%
Kapitał własny 12 171,00 11 723,00
-3,7%
12 430,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,17 11,72
-3,7%
12,43
6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 2,45
190,9%
0,71
-71,2%