Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:25
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 611,00 -1 042,00
---
742,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 616,00 626,00
1,6%
123,00
-80,4%
Zysk (strata) brutto 602,00 622,00
3,3%
113,00
-81,8%
Zysk (strata) netto 569,00 726,00
27,6%
105,00
-85,5%
Amortyzacja 4,00 10,00
150,0%
8,00
-20,0%
Aktywa 42 781,00 41 360,00
-3,3%
35 501,00
-14,2%
Kapitał własny 23 244,00 23 971,00
3,1%
24 121,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,29
3,2%
0,29
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
28,6%
0,00
-88,9%