Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:28
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 438,00 95,00
-78,3%
100,00
5,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 135,00 8,00
-94,1%
24,00
200,0%
Zysk (strata) brutto 135,00 6,00
-95,6%
20,00
233,3%
Zysk (strata) netto 135,00 5,00
-96,3%
19,00
280,0%
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
1,00
-50,0%
Aktywa 37 555,00 38 465,00
2,4%
38 532,00
0,2%
Kapitał własny 24 211,00 22 290,00
-7,9%
22 309,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,27
-8,2%
0,27
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---