Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 18:46
kontakt
OTLOG
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 791 048,00 791 048,00
0,0%
455 287,00
-42,4%
455 287,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 117 916,00 117 916,00
0,0%
105 416,00
-10,6%
105 416,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 105 403,00 105 403,00
0,0%
153 714,00
45,8%
153 714,00
0,0%
Zysk (strata) netto 104 459,00 104 459,00
0,0%
138 766,00
32,8%
138 766,00
0,0%
Amortyzacja 47 219,00 47 219,00
0,0%
39 490,00
-16,4%
39 490,00
0,0%
Aktywa 639 341,00 639 341,00
0,0%
727 162,00
13,7%
727 162,00
0,0%
Kapitał własny 4 529,00 4 529,00
0,0%
154 281,00
3 306,5%
154 281,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,38
0,0%
11,78
3 024,1%
11,78
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,71 8,71
0,0%
10,59
21,7%
10,59
0,0%