Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 01:17
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 046,00 46 249,00
71,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 352,00 8 607,00
2 345,2%
Zysk (strata) brutto -3 853,00 5 304,00
---
Zysk (strata) netto -3 786,00 5 526,00
---
Amortyzacja 1 159,00 852,00
-26,5%
Aktywa 418 534,00 377 783,00
-9,7%
Kapitał własny 10 391,00 49 612,00
377,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 3,79
337,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,32 0,42
---