Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 20:16
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 885,00 97 535,00
74,5%
159 972,00
64,0%
171 839,00
7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 781,00 9 148,00
413,6%
15 055,00
64,6%
12 778,00
-15,1%
Zysk (strata) brutto 20 058,00 39 623,00
97,5%
26 186,00
-33,9%
61 165,00
133,6%
Zysk (strata) netto 19 901,00 39 128,00
96,6%
19 740,00
-49,6%
49 193,00
149,2%
Amortyzacja 813,00 835,00
2,7%
822,00
-1,6%
647,00
-21,3%
Aktywa 391 872,00 420 858,00
7,4%
439 870,00
4,5%
437 121,00
-0,6%
Kapitał własny 69 513,00 108 639,00
56,3%
128 380,00
18,2%
177 572,00
38,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,31 8,29
56,3%
9,80
18,2%
13,56
38,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,52 2,99
96,6%
1,51
-49,5%
3,76
149,2%