Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:44
kontakt
MASTERPHA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 943,00 22 247,00
86,3%
17 261,00
-22,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 618,00 2 272,00
267,6%
1 101,00
-51,5%
Zysk (strata) brutto -2 097,00 976,00
---
-130,00
---
Zysk (strata) netto -1 709,00 794,00
---
-115,00
---
Amortyzacja 500,00 506,00
1,2%
503,00
-0,6%
Aktywa 96 633,00 95 298,00
-1,4%
97 161,00
2,0%
Kapitał własny 80 117,00 80 000,00
-0,1%
79 885,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,73 3,72
-0,1%
3,72
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,04
---
-0,00
---