Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 16:26
kontakt
INVENTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 343,00 -195,00
---
-1 769,00
---
Zysk (strata) brutto 340,00 -195,00
---
-2 591,00
---
Zysk (strata) netto 340,00 -195,00
---
-2 591,00
---
Amortyzacja 7,00 36,00
414,3%
1 049,00
2 813,9%
Aktywa 34 545,00 36 131,00
4,6%
39 904,00
10,4%
Kapitał własny 8 146,00 7 951,00
-2,4%
5 360,00
-32,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
-2,5%
0,03
-33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---