Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:38
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 40,00 77,00
92,5%
72,00
-6,5%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 234,00 -142,00
---
-973,00
---
-1 358,00
---
Zysk (strata) brutto -2 480,00 23 626,00
---
-1 374,00
---
-1 322,00
---
Zysk (strata) netto -2 480,00 23 604,00
---
-1 388,00
---
-1 322,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 50 336,00 71 411,00
41,9%
71 511,00
0,1%
63 368,00
-11,4%
Kapitał własny 40 604,00 64 208,00
58,1%
62 820,00
-2,2%
61 498,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,78
58,0%
0,76
-2,2%
0,75
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,29
---
-0,02
---
-0,02
---