Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:55
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 952,00 4 059,00
2,7%
3 513,00
-13,5%
4 480,00
27,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 772,00 363,00
-53,0%
94,00
-74,1%
527,00
460,6%
Zysk (strata) brutto 720,00 325,00
-54,9%
38,00
-88,3%
451,00
1 086,8%
Zysk (strata) netto 694,00 254,00
-63,4%
3,00
-98,8%
365,00
12 066,7%
Amortyzacja 214,00 212,00
-0,9%
204,00
-3,8%
212,00
3,9%
Aktywa 13 886,00 13 452,00
-3,1%
13 391,00
-0,5%
14 712,00
9,9%
Kapitał własny 6 071,00 6 325,00
4,2%
6 354,00
0,5%
6 719,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,19 3,33
4,2%
3,34
0,5%
3,53
5,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,13
-63,3%
0,00
-99,3%
0,19
19 100,0%