Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 16:00
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 890,00 91,00
-89,8%
50,00
-45,1%
41,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22,00 -279,00
---
-591,00
---
239,00
---
Zysk (strata) brutto 136,00 -952,00
---
-2 476,00
---
406,00
---
Zysk (strata) netto 136,00 -952,00
---
-2 476,00
---
406,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 943,00 3 664,00
-25,9%
1 493,00
-59,3%
4 553,00
205,0%
Kapitał własny 4 425,00 3 123,00
-29,4%
934,00
-70,1%
4 352,00
366,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,11
-29,1%
0,02
-77,6%
0,06
150,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,03
---
-0,06
---
0,01
---