Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:41
kontakt
MERIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 131,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) brutto -238,00 -95,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) netto -236,00 -51,00
---
-84,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 537,00 1 208,00
-21,4%
326,00
-73,0%
Kapitał własny 210,00 158,00
-24,8%
73,00
-53,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-24,3%
0,02
-54,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,02
---
-0,03
---