Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 14:58
kontakt
MADKOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 455,00 6 007,00
-29,0%
7 368,00
22,7%
3 557,00
-51,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 873,00 87,00
-90,0%
1 091,00
1 154,0%
-856,00
---
Zysk (strata) brutto 814,00 42,00
-94,8%
1 059,00
2 421,4%
-873,00
---
Zysk (strata) netto 663,00 32,00
-95,2%
957,00
2 890,6%
-691,00
---
Amortyzacja 931,00 915,00
-1,7%
895,00
-2,2%
908,00
1,5%
Aktywa 15 959,00 15 383,00
-3,6%
15 508,00
0,8%
15 953,00
2,9%
Kapitał własny 8 366,00 8 397,00
0,4%
9 328,00
11,1%
8 637,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 1,66
0,4%
1,84
11,1%
1,70
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,01
-95,4%
0,19
3 050,0%
-0,14
---