Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:02
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 181,00 15 908,00
157,4%
12 040,00
-24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 143,00 3 127,00
45,9%
1 638,00
-47,6%
Zysk (strata) brutto 2 158,00 2 290,00
6,1%
791,00
-65,5%
Zysk (strata) netto 1 963,00 1 740,00
-11,4%
791,00
-54,5%
Amortyzacja 12,00 12,00
0,0%
12,00
0,0%
Aktywa 152 555,00 127 831,00
-16,2%
138 197,00
8,1%
Kapitał własny 57 750,00 59 490,00
3,0%
60 282,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,72 25,46
3,0%
25,80
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,74
-11,3%
0,34
-54,5%