Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 07:52
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 332,00 1 397,00
320,8%
843,00
-39,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 219,00 980,00
347,5%
613,00
-37,4%
Zysk (strata) brutto 251,00 1 033,00
311,6%
632,00
-38,8%
Zysk (strata) netto 251,00 1 033,00
311,6%
632,00
-38,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 203,00 10 819,00
31,9%
11 316,00
4,6%
Kapitał własny 7 781,00 10 289,00
32,2%
10 925,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,94
32,2%
1,00
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,10
313,0%
0,06
-38,9%