Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 11:08
kontakt
LSTECHHOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00 921,00
182,5%
1 210,00
31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -866,00 -1 961,00
---
-3 107,00
---
Zysk (strata) brutto -866,00 -1 961,00
---
-3 108,00
---
Zysk (strata) netto -866,00 -1 961,00
---
-3 108,00
---
Amortyzacja 927,00 927,00
0,0%
927,00
0,0%
Aktywa 31 604,00 30 881,00
-2,3%
29 953,00
-3,0%
Kapitał własny -76 543,00 -77 255,00
---
-78 356,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,37 -1,38
---
-1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
-0,06
---